Go HR Consultancy adviseert, ondersteunt en coacht organisaties op het gebied van Human Resources

Structurele ondersteuning

Go HR consultancy biedt structurele HR ondersteuning voor een vast aantal uren, bijvoorbeeld een halve dag per week, bij u op locatie.

Tijdelijke ondersteuning

Bij langdurige afwezigheid of ziekte van uw HR verantwoordelijke kan Go HR consultancy deze taken tijdelijk overnemen.

Projecten

Op projectbasis kan Go HR consultancy u ondersteunen. Denk hierbij aan onderwerpen als werving & selectie, opstellen/wijzigen van ziekteverzuimbeleid, opstellen van een personeelshandboek, organisatiecultuuronderzoek, ontslagzaken en reorganisaties.

Kenmerken van de werkwijze van Go HR consultancy zijn:

  • open en directe communicatielijnen
  • praktisch, pragmatische aanpak, heldere visie en resultaatgericht
  • aandacht voor het proces tussen mens en organisatie